Algemeen (bijgewerkt op 25 maart 2023)

De Hollandse Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

De Hollandse Molen

Allemolens

Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Allemolens

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer 600.000 afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap.

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het erfgoed van Rijssen en Holten

De oudheidkamers uit Rijssen en Holten hebben samen met de gemeente Rijssen-Holten besloten om al hun archieven, collecties, fotomateriaal te digitaliseren en voor het publiek te ontsluiten.

Het erfgoed van Rijssen en Holten

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Met het stilzetten van de molens dreigde ook de kennis van het werken met molens verloren te gaan. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Dit heeft ertoe geleid dat eind zestiger jaren van de vorige eeuw een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers gestart is met het organiseren van een opleiding tot vrijwillige molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) voortgekomen. Het GVM is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen, die zich tot doel heeft gesteld een opleiding te verzorgen voor mensen die in hun vrije tijd monumentale wind- en watermolens willen laten draaien. /p>

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Stichting de “Overijsselse molen”

De “Overijsselse Molen” streeft naar het behoud van de molens in de provincie Overijssel. Overijssel en molens horen bij elkaar. Wie het landschap bekijkt, kan er niet omheen. Onze molens zijn een kostbaar en onvervangbaar bezit en niet uit deze omgeving weg te denken. Ze bepalen het silhouet van een stad, dorp of een streek. Molens zijn de ''bakens'' in het landschap.

Stichting de “Overijsselse molen”

Canon van Overijssel

Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Hier maakt u kennis met de cultuurhistorie van deze afwisselende provincie. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.

Canon van Overijssel

Stichting de Pelmolen Ter Horst

Op 23 maart 1973 is de “stichting Pelmolen Ter Horst” in het leven geroepen, met als doel: “de Pelmolen en al datgene dat daartoe behoort, voor het nageslacht te bewaren.”

Stichting de Pelmolen Ter Horst

De molendatabase

Hier is de verzameling van werkende en verdwenen molens in Nederland en België te vinden. Alle gegevens en foto’s zijn samengebracht door vele honderden molenliefhebbers voor iedereen met een interesse in wind- en watermolens.

De molendatabase

Kees Vanger

Molenaar, heeft voor molenaars in opleiding het cursusboek bijna geheel gedigitaliseerd. Noem het maar een digitale excursie om de leerstof nog toegankelijker te maken.

http://www.slideshare.net/keesvanger/het-gevlucht-wieksystemen-presentation-862409

Oliemolens

Wikipedia

Oliemolens zijn industriemolens speciaal gebouwd om uit oliehoudende zaden (raapzaad, koolzaad, aardnoten en lijnzaad) olie te persen.

Wikipedia

De OlieNOOT

Het Olieslagersgildevoor en door molenaars, De OlieNOOT is geschreven als 'vakblad' hetgeen een bepaalde deskundigheid van de lezer veronderstelt.

De OlieNOOT

Oliemolen het Pink

Oliemolen ’t Pink, gebouwd in 1620. Sinds 3 maart 1939 is de oliemolen Het Pink eigendom van de 'Vereeniging tot Behoud van De Zaansche Molens'

Oliemolen het Pink

De Zaansche Molen

De Zoeker heeft lange tijd als oliemolen gewerkt, maar werd in 1891 omgebouwd tot verfmolen. Tien jaar later werd een oliewerk geïnstalleerd om weer oliehoudende zaden te verwerken. In 1958 draaide De Zoeker weer zoals het hoorde: als oliemolen.

Oliemolen de Zoeker

Oliemolen- en korenmolen Woldzigt

Molen Woldzigt in 1852 gebouwd.De molen is gebouwd als oliemolen, enkele jaren na de bouw werd een maalsteen geplaatst.

Oliemolen- en korenmolen Woldzigt

Oliemolen De Passiebloem te Zwolle

Midden in de stad Zwolle rijst statig Oliemolen De Passiebloem. Dit prachtige in 2010 gerestaureerde rijksmonument staat sinds 1776 nog stevig op zijn oorspronkelijke plaats aan het water van de Nieuwe Vecht en is nog steeds volledig in werking.

http://molendepassiebloem.nl/

Pelmolens

Wikipedia

Een pelmolen is een molen waarin vroeger gerst tot gort (en later rijst) gepeld werd, om het kaf van de graankorrel te scheiden.

Wikipedia

Het Prinsenhof

De molen Het Prinsenhof aan de Weelsloot te Westzaan. De achtkante bovenkruier werd in 1722 gebouwd voor het pellen van gerst.

Het Prinsenhof

De Leeuw

De leeuw is een koren- en pelmolen in het dorp Oldehove in de provincie Groningen. De molen werd in 1855 gebouwd en is tot op de dag van vandaag, zij het met enkele onderbrekingen, professioneel in gebruik geweest.

De Leeuw

Molenstichting ‘De Koe’

De Koe is een koren- en pelmolen aan de Stationsstraat in Ermelo in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is een stellingmolen uit 1863 bestaande uit een houten achtkant op een achtkantige, uit baksteen opgetrokken voet, die aan de westzijde geverfd is.

Molenstichting ‘De Koe’

NoordmolenTwickel –Delden.

In mei 1347 kocht Herman van Twicklo “Huize Eijsink” en de aan de Azelose beek liggende Noordmolens van de herenboer (edelman) Berend van Hulscher.In 1917 werd de molen hersteld, maar stilstand – mede door gebrek aan water – leidde opnieuw tot verval. In de jaren 1976-1978 is het molengebouw opnieuw gerestaureerd in opdracht van de Stichting Twickel. In 1984 kreeg de molen een nieuw waterrad. In 1989 werd de restauratie van het interieur afgerond.

http://www.noordmolen-twickel.nl/

Toeristische Links

Gemeente Rijssen-Holten, recreëren op de grens van Salland en Twente

Op de grens van Salland en Twente vindt u de gemeente Rijssen-Holten. Het hoogtepunt van de gemeente is natuurlijk de Holterberg middenin de schitterende natuur van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Het dorp Holten heeft een gezellige dorpskern waar in de zomermaanden van alles wordt georganiseerd. De stad Rijssen presenteert zich als winkelstad met een uitgebreid en gevarieerd winkelcentrum met een grote warenmarkt op de maandagmorgen. Wandelaars en fietsers kunnen hun hart ophalen in Rijssen en Holten. In de schitterende bossen en natuurgebieden zijn allemaal bewegwijzerde routes van Wandelnetwerk en het Fietsknooppuntennetwerk Salland. Daarnaast kunt u uitgebreid winkelen en is er een scala aan musea.

Gemeente Rijssen-Holten, recreëren op de grens van Salland en Twente

Beleef Twente

Schitterende gekleurde bossen, bevroren beekjes, historische boerderijen naast met houtwallen omringde weilanden. Het fraaie Twentse coulisselandschap is in het hele jaar op haar mooist. Ontdek het Twentse gastheerschap. U kunt hier heerlijk dwalen en per auto, fiets, of te voet een heerlijke midwintertocht maken en zo de prachtige natuur beleven. Na een dagje genieten is het hoog tijd om op te warmen bij een gezellig haardvuur en aandacht te schenken aan de inwendige mens. De gastvrije Twentse gastronomie staat te popelen om al uw zintuigen culinair u uit te dagen.

Beleef Twente

Boeken

A.J. BernetKempers ,(1962), Oliemolens,Arnhem: het nederlands openluchtmuseum

P.Boorsma, (1975), over molens der familie Honig (herdruk),Koog aan de Zaan: de ZaanlandseUitgev.

P.Boorsma,(1971) , een Molenvriend,

A.BickerCaarten (1979), Molens in Drente, Zwolle :Uitg. Waanders .

A.BickerCarten, (1958), de molen in ons volksleven, Leiden : Slijthoffs uitgeverij

W. Hakkert, (1980). De Pelmolen te Rijssen 1752 – 1980, eerste jaarverslag “Stichting Pelmolen Ter Horst”.

P.H.Havik, (1928-1929),de werking van de pelmolen, facsimile-uitgave.

Anton Sipman (1975), Molenbouw , Zutphen: De Walburg Pers.

Anton Sipman (1976), Molens- vang/voerin/pal , Zutphen: De Walburg Pers.

Anton Sipman (1980), Molenwielen , Zutphen De Walburg Pers.

Mr.H.Schelhaas (1971/1972) molens in Overijssel, jaarboek, Zwolle:uitg. Waanders.

Ir. F. Stokhuyzen , (1981). Molens (5e druk), Haarlem:Fibula- Van Dishoeck