Leerlijnen, lesbrieven en links

The title of the photo

Leerlijnen

Deze leerlijn maakt de cultuurhistorie van het leven op en langs de rivier de Regge zichtbaar en beleefbaar. Voor alle leerjaren in het basisonderwijs zijn unieke onderwerpen geselecteerd. Het zijn de onderwerpen die bepalend zijn voor de Regge-stad Rijssen en waarmee leerlingen leren over de cultuurhistorische waarden in hun eigen omgeving. De gehanteerde didactiek brengt eenheid in de manier van leren over de cultuurhistorie langs de Regge. Door de leerlijn te implementeren op school en een duurzame samenwerking met de erfgoedinstellingen aan te gaan, komen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen. Ze leren de historische gebruiken en locaties in de eigen stad stapsgewijs waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

De leerlijn is zo ontwikkeld dat er ook veel ruimte is voor eigen inbreng in het samenstellen van bijvoorbeeld een projectweek of -periode. U kunt met behulp van de handleiding en aanwijzingen het programma op maat maken voor uw eigen school, zie http://erfgoedrijssenholten.nl/educatie1

Leerlijn Erfgoed: Leven op en langs de Regge in Rijssen

Aan het werk op de Pelmolen groep 7/8

Verwerkingsopdrachten leerlijn

Vier verwerkingsopdrachten na het bezoek: een techniek-, teken-, taal- of muziekopdracht.
Voorbeeld: het moment dat de leerlingen op de stelling van de Pelmolen staan voelen zij de wind, het schudden van de romp als de molen wind vangt en het suizen van de voorbijkomende wieken. Dit is het ideale moment om ze inspiratie op te laten doen en na te laten denken over hoe je wind kunt omzetten in beweging. De molenaar legt uit hoe de wieken zijn opgebouwd, met aspecten als symmetrisch, de kleine draaiing in de wiek, de zeeg en het uitbalanceren van de wieken. De leerlingen gaan op school zelf windbladen maken voor een molen; Onderzoekend Ontwerpend Leren vanuit de vakken techniek en rekenen.

De Pelmolen heeft molenstandaards pakketten te leen.


Handleiding voor de leerkracht 1: Pelmolenstandaard

Praktijkopdracht 1: Pelmolenstandaard

Handleiding voor de leerkracht 2: Tekenen of schilderen van de Pelmolen in het landschap

Praktijkopdracht 2: Tekenen of schilderen van de Pelmolen in het landschap

Handleiding voor de leerkracht 3: Schrijf een gedicht

Praktijkopdracht 3: Schrijf een gedicht

Handleiding voor de leerkracht 4: Schrijf een rap

Praktijkopdracht 4: Schrijf een rap

The title of the photo
The title of the photo

Lesbrieven

Een beeldende vorming opdracht voor de onderbouw. En een toegepaste rekenopdracht voor de bovenbouw.

Praktijkopdracht: Hoe hard gaat de uiteinde van een molenwiek?

Praktijkopdracht: Onderbouw Delftsblauw molentje

De Hollandse Molen

De site van De Hollandsche Molen waar het meeste materiaal over molens is te vinden. Educatief maar ook inhoudelijk. Fantastische startsite.

https://www.molens.nl/docenten-en-molenaars/

The title of the photo
The title of the photo

Het Klokhuis

Informatieve filmpjes

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1670/Molenaar

Digitale leermiddelen

De molen heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze samenleving. Met de lessen op deze website kunnen de leerlingen op een boeiende manier meer leren over de verschillende soorten molens in Nederland.

https://basisonderwijs.online/lespakket-molenmaatjes-molens-windmolen-watermolen.html

The title of the photo
The title of the photo

Schooltv

Diverse onderwerpen, zowel algemeen als technisch, die molens te maken worden in korte filmpjes uitgelegd

https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=molens

Techniek

The title of the photo

Encyclopedoe

is er om makkelijk leuke proefjes voor kinderen te vinden.

http://www.encyclopedoe.nl

Techniek Talent

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch denken. Dat is al reden genoeg om met W&T aan de slag te gaan.

https://www.techniektalent.nu/

The title of the photo
The title of the photo

Kennislinks

Kennislinks enthousiaste redactie verzorgt dagelijks interessant nieuws uit de wereld van de wetenschap.

http://www.kennislink.nl

Muziek

Taal

Enige mythes ontmaskerd door Mark den Boer in OlieNOOT nr 6

Voor het volledige artikel:

http://www.olieslagersgilde.nl/picture_library/olienootnr6-naWEB.pdf

Het herleiden van woorden en uitdrukkingen naar de oorspronkelijke betekenis kan een boeiende bezigheid zijn. In de loop der jaren heb ik van verschillende woorden en uitdrukkingen gehoord (en geloofd) dat zij uit de oliemolenwereld afkomstig zouden zijn. De verklaringen leken mij plausibel maar na een beperkt onderzoek is gebleken dat het toch niet allemaal klopt wat er verteld wordt.
Allereerst de herkomst van het woord oliedom. De verklaring die ik heb gehoord (en die ik ook met graagte heb gedeeld met bezoekers) is dat het woord daadwerkelijk uit de oliemolen afkomstig is. Dat zat zo: jonge jongens kwamen op hun tiende of twaalfde levensjaar in de molen te werken. Het gaat hierbij natuurlijk over industrie-oliemolens met vaak twee of meer persen. Door het voortdurende lawaai raakten deze jongens al vrij snel doof. Derhalve kregen ze moeite met leren en communiceren. Ze bleven voor de rest van hun leven steken op het niveau van een tien of twaalf jarenjarige en werden daarom oliedom genoemd. Een andere verklaring is dat de olieslagers -die uiteraard veel aan doofheid leden- niet of minder snel reageerden op andere mensen. Het is een bekend gegeven dat dove mensen nog wel eens voor dom worden versleten terwijl er niets aan hun verstandelijke vermogens mankeert.

Spreekwoorden

Oliemolen

Iets aan de kaak stellen.
De buul met lijnkoek wordt op een houten steun gezet, die de kaak heet; vandaar: aan de kaak stellen (hierbij komt de koek 'aan het licht').

Benen als stampers.
Dikke, ongewoon gevormde kuiten.

Dat loopt spaak
Het loopt mis.

Over schel haaien (heien)
Overdrevenheid, te veel. Ondanks dat het schellenrad heeft gewaarschuwd, toch door heien.

Geld op slop nemen
Geen wind geen loon, maar voorschot

Heidoof
het heien en stampen levert gehoorproblemen op

Oliedom:
eenmaal heidoof dan hoorde je niet alles, ook geen vragen.

Pellerij

Het is tegen ’t blik op (of aan)
Als de zaken er slecht voorstaan

De boel loopt in ’t gort
Het gaat verkeerd

Te gortig zijn
Te duur.

Algemeen

Voor de prins draaien
Alleen de wieken draaien

Voor de wind gaan
Een voorspoedige periode

Die in de molen komt, wordt licht bestoven
beïnvloeding door de mens en omgeving waarmee je omgaat.

Die eerst komt, eerst maalt
De eerste geniet voorrang